GeoSignage® är ett CMS för infotainment

GeoSignage är ett Content Management System, skräddarsytt för infotainmentsystem i kollektivtrafik. I takt med att bildskärmspriserna sjunker och informationskraven ökar, blir det ett naturligt val att utrusta bussar, spårvagnar, tåg, hållplatser och stationer med bildskärmar. GeoSignage CMS är den intelligenta mjukvaran som gör bildskärmarna till en effektiv kommunikationskanal.

Byggt för att möta behoven för kollektivtrafikens olika aktörer

Resenärer vill få realtidsinformation och störningsinformation, för att på smidigaste sätt kunna ta sig från punkt A till B. Resenärerna uppskattar också nyheter och underhållning, som får resan att kännas kortare. Kollektivtrafikens olika aktörer kan använda infotainmentsystem för att möta dessa önskemål, och öka resenärsnöjdheten och intäkterna.

Specifikt erbjuder GeoSignage sina kunder att:

  • Huvudmän: Öka resenärsnöjdheten genom att hålla resenärerna välinformerade och förkorta den upplevda restiden. Medfinansiera trafiken genom att upplåta reklamplatser på bildskärmarna. Främja ökat resande genom marknadsföring av trafikutbudet.
  • Operatörer: Möta upphandlingskrav på distribution av resenärsinformation. Erbjuda en IT-plattform med en testad infotainment-applikation. Öka intäkterna genom marknadsföring av egen trafik.
  • Out-of-home mediabolag: Byta från pappersreklam till digital reklam. Öka yielden från befintlig Digital Signage. Administrera hela det digitala nätverket med ett system. Sälja olika spotlängder, positionsbaserade kampanjer och Share of Voice. Generera den proof-of-play-statistik som annonsörerna önskar.
  • Systemintegratörer och hårdvarutillverkare: Möta upphandlingskrav på CMS för infotainment. Öka intäkterna genom att utöka produktportföljen, utan att behöva utveckla ett eget CMS. Behålla fokus på de egna kärnkompetenserna och låta GeoSignage möta de ständigt ökande kraven på avancerad styrning av infotainment.

Genom att prata med alla kategorier av aktörer har GeoSignage fått en helhetsförståelse för infotainment inom kollektivtrafik. Kontakta oss om du vill prata om hur vi kan hjälpa dig!

Maximerar nyttan med ett infotainmentsystem

För att skapa ett effektivt infotainmentsystem behövs synliga och ljusstarka bildskärmar, relevant, uppdaterat och varierat innehåll, samt ett CMS som gör det enkelt och kostnadseffektivt att presentera rätt innehåll på rätt tid och plats.

Enkel och flexibel positionsstyrning

Realtids- och störningsinformation är till sin natur kopplad till olika platser och GeoSignage gör det enkelt att distribuera information kopplad till specifika hållplatser, linjer och områden. För att skapa en ny hot-spot behöver användaren endast rita en zon i kartverktyget och koppla en spellista till zonen. Detaljnivån av positionsstyrning kan anpassas efterhand och även variera mellan olika innehållsleverantörer.

Dynamiskt anpassad uppspelning

När en del av innehållet är positionsbaserat går det inte längre att använda statiska slingor av innehåll; eventuellt positionsbaserat innehåll måste få företräde. Kanalen kan även ha olika mål, t.ex. frekvens och andel, för olika innehållskategorier. GeoSignage väljer dynamiskt vilket nästa mediaobjekt som ska spelas, med hänsyn till prioriteter och mål. I efterhand kan användaren se var och när media har spelats och hur de olika målen uppfylls.

Användarvänlig, kostnadseffektiv administration

Att skapa spellistor, och koppla dem till platser, händelser och tidsmallar, är en konfiguration som troligen görs ett fåtal gånger per år, t.ex. i samband med tidtabellsomläggningar. Den löpande administrationen handlar om att ladda upp och lägga till media i spellistor.

Med innehåll som byts varje månad, vecka eller ännu oftare, är det nödvändigt att administrationen av infotainmentsystemet inte kräver tekniker. Målet med GeoSignage har varit att möjliggöra en flexibel styrning av infotainment, samtidigt som den löpande administrationen förblir så enkel som möjligt.

GeoSignage CMS styrs genom en webbapplikation, som användaren loggar in på via en webbläsare. Med en modern, användarvänlig design ger GeoSignage CMS kommunikatörer, marknadsförare, reklamsäljare och trafikledare kontroll över kanalen. När dessa personer, som vet vad resenärerna vill ha, kan styra över infotainmentsystemet, blir det en effektiv kommunikationskanal.

Fungerar utan kontinuerlig internetuppkoppling

GeoSignage CMS består av tre delar: användargränssnitt, server och klienter. Användargränssnittet är den webbapplikation där användaren styr över vad som ska visas, samt var och när. Servern skickar databaser och media till klienterna, som består av datorer på fordon och stationer, installerade med GeoSignage mjukvara. Klienterna skickar i sin tur tillbaka loggar med uppspelningshistorik, som kan visualiseras i användargränssnittet.

Synkroniseringen mellan server och klienter sker automatiskt när det finns en internetuppkoppling och går att styra till specifika tider och platser. För positionsstyrning behöver systemet en positionssignal, vanligen från en GPS. Systemet kan även ta hänsyn till odometer, dörröppnings- och stoppsignal. Klienterna sparar all media lokalt och kan därmed autonomt spela upp infotainment på rätt tid och plats, utan kontinuerlig internetuppkoppling.

Referenser

“När jag först kom i kontakt med GeoSignage hade Karlstadsbuss länge letat efter en partner som kunde ta fram och leverera ett infotainmentsystem som både förbättrar trafikantinformationen och bidrar till att förkorta den upplevda restiden. GeoSignages system har på alla sätt både infriat och överträffat förväntningarna, och mjukvaran har visat sig vara mycket tillförlitlig. Vi har fått enbart positiva reaktioner från våra kunder och systemet har aktiverat resenärerna, som bidrar med material. Därmed stärks kommunikationen med kunderna och bidrar till en bra relation. Allt fler, såväl kunder som deras vänner och bekanta, är positiva till Karlstadsbuss, vilket bidrar till ökat resande. GeoSignage lever upp till sina löften och har visat sig vara en pålitlig partner som det är lätt att samarbeta med.”

– Sören Bergerland, chef, Karlstadsbuss

“Att planera media genom GeoSignage användargränssnitt är användarvänligt, överskådligt och framför allt driftsäkert. Enkelheten gör arbetet effektivt och roligt. Arbetsflödet mellan vyerna är smart upplagt och skapar en snabbhet hos användaren. Efter många års erfarenhet av olika sändningssystem är GeoSignage i särklass det stabilaste och tryggaste.”

– Rickard Alström, Filmbyrån Make My Day

“Lanseringen i Karlstad har fungerat mycket bra, tack vare ett stort engagemang från alla inblandade parter. Skärmarna är stora, välplacerade och ljusstarka, vilket ger en utmärkt synbarhet. Kanalen sticker ut i mediabruset genom ett relevant innehåll, som bland annat inkluderar trafikinformation, nyheter, sport och väder, vilket uppskattas av både resenärer och annonsörer. Många annonsörer har även kombinerat Buss-TV med vanlig TV-reklam, något som har gett tydliga synergier.

De som har annonserat har upplevt en positiv effekt och vi ser att intresset hela tiden ökar. En digital kanal skapar nya kommunikationsmöjligheter jämfört med traditionell bussreklam, till exempel går det att styra olika budskap till olika tider på dygnet, och även att anpassa budskapet beroende på var bussen befinner sig, vilket är en teknik som GeoSignage tillhandahåller i Karlstad. Detta leder till nya marknadsföringsmöjligheter och ökad efterfrågan, vilket i sin tur leder till ökade intäkter.

– Ove Hansson, affärschef, TV4 Out of Home