Swebus installerar Icomera & GeoSignage infotainment

Långfärdsoperatören Swebus har nu installerat sina första bussar med en infotainmentlösning tillhandahållen av Icomera i samarbete med GeoSignage. GeoSignage bidrar med CMS och mediadator för att styra och leverera innehåll på Swebus skärmar.

Detta är den första leveransen med GeoSignage egen mediadator, som är framtagen för att sänka inträdesbarriären till infotainment genom att erbjuda en låg kostnad, hög driftsäkerhet och enkelt underhåll.

Totalt kommer 37 bussar i Swebus flotta att utrustas med infotainmentlösningen.