Funkwerk visade upp GeoSignage på InnoTrans

InnoTrans är världens största mässa för järnvägsteknologi. I år användes GeoSignage CMS av den tyska systemleverantören Funkwerk, för att hantera och presentera innehåll på skärmar i deras utställningsmonter. Vi ser fram emot de gemensamma affärsmöjligheterna!

GeoSignage with Funkwerk at InnoTrans 2016
Funkwerk använde GeoSignage CMS på InnoTrans