GeoSignage®

GeoSignage® är ett Content Management System (CMS) för infotainment i kollektivtrafik. Infotainmentsystem (bildskärmar/Digital Signage) kan användas för att ge resenärer trafikinformation, nyheter, reklam och underhållning, på rätt tid och plats. GeoSignage CMS maximerar nyttan med ett infotainmentsystem, genom att erbjuda enkel positionsstyrning, dynamiskt anpassad uppspelning och en användarvänlig, kostnadseffektiv administration.

GeoSignage CMS möter huvudmännens, mediabolagens, operatörernas och systemleverantörernas behov inom infotainment, och gör det möjligt för flera aktörer att tillsammans skapa en effektiv kommunikationskanal. På så sätt kan GeoSignage bidra till att öka reklamintäkterna, resenärsnöjdheten och resandet.

Läs mer om GeoSignage CMS under Vår tjänst.

GeoSignage i trafik

GeoSignage CMS används för att styra Karlstadsbuss infotainmentsystem. De 59 stadsbussarna i Karlstad gick i trafik den 1 juli 2013. För nyheter och reklamförsäljning står TV4-Gruppen. Filmen nedan ses bäst i helskärmsläge med HD-kvalitet.

“GeoSignages system har på alla sätt både infriat och överträffat förväntningarna, och mjukvaran har visat sig vara mycket tillförlitlig. Vi har fått enbart positiva reaktioner från våra kunder.”

– Sören Bergerland, chef, Karlstadsbuss